Warrington

  • Próbny Zastęp Harcerzy "Alek"
  • Próbna Gromada Zuchów "Rysie"

Zbiórki odbywają się w okolicach Warrington
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę
Zuchów (7-10 lat): co sobotę

Drużynowy Harcerzy: mł. Przemysław Kowalczyk
Drużynowy Zuchów: mł. Mariusz Sobieraj

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej.

Warrington

Gdzie jesteśmy

Co robimy